آغاز تطبیق واکسین پولیو در ولایت نیمروز

0

مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تطبیق واکسین پولیو در ولایت نیمروز با چکاندن دو قطره واکسین و ویتامین A در دهن یک طفل از سوی انجینیر محمد سمیع والی ولایت نیمروز آغاز گردید.

والی نیمروز تطبیق واکسین پولیو را برای اطفال ۶ ماه الی ۵ سال در این دور ضروری دانسته افزود؛تطبیق واکسین پولیو از آن جهت حائز اهمیت است که اطفال را از مرض مهلک و کشنده پولیو نجات میبخشد و ویتامین A مقاومت بدن آنها را افزایش میدهد.

انجینیر محمد سمیع والی ولایت نیمروز از تمامی مردم این ولا خواست تا کودکان خویش را بمنظور تطبیق واکسین پولیو آماده ساخته و با تیم های سیار صحی همکاری همه جانبه نمایند.

والی نیمروز ضمن آرزوی محو مرض پولیو در سراسر افغانستان و تاکید بر اینکه در ولایت نیمروز هیچ مشکلی فراراه تطبیق واکسین پولیو وجود ندارد، از ساکنین این ولا خواست تا در تطبیق واکسین پولیو و کپسول خوراکی ویتامین A بی درنگ اقدام نمایند.

قابل یادآوریست که در این دور در حدود ۱۰۰۰۰۰ طفل زیر ۵ سال از واکسین پولیو و کپسول خوراکی ویتامین A در ولایت نیمروز بهره مند خواهند شد.

این در حالیست که قرار است همزمان واکسین پولیو و کپسول خوراکی ویتامین A در سراسر افغانستان برای اطفال ۶ ماه الی ۵ سال تطبیق گردد که از تاریخ ۲۱حوت۱۳۹۶ آغاز الی ۲۵ حوت ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com