بهرمندی دانشگاه های دولتی از خدمات انترنت دایمی

0

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تفاهمنامه یی را با وزارت تحصیلات عالی امضا کرده است که بر مبنای آن، تمام دانشگاه های دولتی به خدمات انترنتی دسترسی پیدا خواهند کرد.

این تفاهمنامه، امروز میان معاون ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) و معین وزارت تحصیلات عالی، در کابل امضا شد. احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت که با امضای این تفاهمنامه، ۳۸ دانشگاه دولتی در کابل و ولایات، به خدمات انترنتی دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی افزود: این خدمات سبب خواهد شد تا محصلین و استادان، از انترنت برای دروس و تحقیقات شان استفاده کنند  تا باعث ارتقای ظرفیت آنان شود. معین وزارت تحصیلات عالی گفت که هزینه این پروژه، از بودجه صندوق انکشاف خدمات انترنتی(TDF) پرداخت می شود و قرار است تا دو سال آینده تکمیل شود.

به گفته مهجور، وزارت تحصیلات عالی مصمم است همه امکانات لازم را  به منظور تربیه وآموزش کادرهای متخصص ومسلکی، در راستای عصری سازی نظام آموزشی واستفادۀ معقول از تکنالوژی معلوماتی، فراهم سازد. معین وزارت تحصیلات عالی خاطر نشان کرد که این برنامه، مطابق با نیازمندی های بازار کار عملی می شود.

نقیب الله سیلاب معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) گفت که این اداره، به منظور ارتقای ظرفیت وکیفیت سطح تحصیلی و تعلیمی در کشور و دسترسی همگانی به مراکز علمی و تحقیقاتی جهان، برنامه هایی را روی دست گرفته است.

به گفته وی، در اجرای این برنامه به پروژه های بخش تعلیمی، تحصیلی و صحی کشور اولویت داده می شود و طرح فراهم کردن خدمات انترنتی به دانشگاه های دولتی کشور نیز در همین راستا صورت می گیرد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com