گذاشتن سنگ تهداب مارکیت میوه فروشان ولایت نیمروز

0

سنگ تهداب مارکیت میوه توسط انجینیر محمد سمیع والی نیمروز و با حضور معاون شورای ولایتی، برخی از روسای ادارات و علمای کرام گذاشته شد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز رشد اقتصادی را در مرفوع ساختن مشکلات اقتصادی مردم مهم دانسته افزود؛ حکومت محلی نیمروز مصمم است تا زمینه را جهت انکشاف و توسعه سکتور دولتی و خصوصی مساعد ساخته و تجار ملی را در زمینه سرمایه گذاری حمایت همه جانبه نماید.

والی نیمروز اضافه کرد؛با ساخت و اعمار کامل این مارکیت مشکلات زیاد میوه فروشان برطرف خواهد شد.

شایان ذکر است که مارکیت میوه فروشان به کمک تخنیکی شاروالی زرنج و با سرمایه گذاری نزدیک به ۲ میلیون دالر از سوی حاجی عبیدالله یک تن از تجاران ملی و در ۱۸ جریب زمین و ۱۳۰ دکان اعمار خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com