برگزاری چهارمین نمایشگاه تحصیلی در کابل

0

چهارمین نمایشگاه تحصیلی با حضور بیش از پنجاه نهاد تحصیلی و اکادمیک امروز در شهر کابل برگزار مى‎شود.

این نمایشگاه از سوی مرکز نمایشگاه افغانستان برگزار می‎شود، تا هژدهم ماه حوت ادامه خواهد یافت.

روابط میان نهادهای تحصیلی، فراهم کردن زمینه هماهنگی فرصت‎های تحصیلى برای محصلان بازدیدکننده و به نمایش گذاشتن ظرفیت و کارکرد نهادهای تحصیلی، از اهداف اساسى این نمایشگاه عنوان شده است.

سومین نمایشگاه تحصیلى در ماه حوت سال گذشته با اشتراک بیش از پنجاه نهاد تحصیلى و تعلیمى خصوصى برای چهار روز در مرکز نمایشگاه افغانستان برگزار شده بود

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com