برگزاری نمایشگاه کار و تحصیل در کابل

0

قراراست تا یک روز دیگر، نمایشگاه بزرگ ملی کار وتحصیل، به هدف تحکیم ارتباط مستقیم میان کارفرما و کارکن، فراهم سازی گفتگوی رو در رو میان مراجع تحصیلی و دانش آموزان  بر گزار گردد.

سپوږمى صیام یکتن ازمسئولان دفتر پلان فیوچر گفت که این نمایشگاه بزرگ، به ابتکارآنها و به همکاری وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین و اتحادیه کارکنان افغانستان برای سه روز از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ حوت در هوتل کابل سرینا تدویر می یابد.

به گفته خانم صیام، تحکیم ارتباط مستقیم میان کارفرما و کارکن، فراهم سازی گفتگوی رو در رو میان مراجع تحصیلی و دانش آموزان، مهیا نمودن زمینه انتخاب کارفرما توسط کارکن و شریک نمودن معلومات میان گروه های ذیدخل، از اهداف این نمایشگاه مى باشد.

برگزارکننده گان، این نمایشگاه را فرصتى مناسب عنوان کرده، مى گویند که بازدید کننده گان این نمایشگاه، مى توانند در مورد پوهنتون ها مراکز تحصیلى، اکادمیک، نصاب هاى درسى و تخفیف ها معلومات دریافت نمایند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com