رفع مشکل ترفیع اعضای کادر علمی دارای رتبه پوهیالی

0

در خبر نامه وزارت تحصیلات عالی آمده است که پس از کار و تلاش همه جانبه تیم کاری این وزارت و توجه رئیس جمهور کشور طرح تعدیل ترفیع علمی کادر های دارای رتب پوهیالی را به مجلس محترم کابینه پیشنهاد نموده و روز گذشته روز مورد تائید آن مجلس قرار گرفت.

داکتر نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت:به اساس تعدیل ماده شصت و نهم قانون تحصیلات عالی، برای اعضای کادر علمی که دارای رتبه پوهیالی اند، فرصت داده میشود تا با انتخاب و تکمیل موضوعات علمی برای ترفیع و یا تحصیلات ماستری خویش به رتبه علمی پوهنیار تثبیت رتبه گردند.

وی افزود:مشکل کادر های علمی دارای رتبه پوهیالی در نتیجه بحث های همه جانبه تخنیکی با وزارت های محترم عدلیه، مالیه، اقتصاد و کمیته ملی تقنین پس از آن مرفوع گردید که پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، در نشست های متعددی با کادر های یاد شده، مشکلات و خواست های شان را استماع و برای حل آن تعهد نموده بودند.

به گفته خبر نامه ، وزیر تحصیلات عالی با تیم کاری شان در جلسات متعدد روی تعدیل ماده شصت ونهم قانون تحصیلات عالی که مشکل قانونی را ببار آورده بود کار نمودند و راهکاری را برای حل این معضل در جلسه امروز کابینه پیشنهاد و با ارایه دلایل موقنع و همه جانبه توانستند موافقت اعضای مجلس را در زمینه حاصل نمایند.

این در حالیست که مانع قانونی ، ترفیع اعضای کادر علمی دارای رتبه علمی پوهیالی کادر های یاد شده را در وضعیت بن بست قرار داده بود، اما اکنون با تعدیل این ماده قانون ، معضل موجود حل گردیده و به مشکل بیش از ٢۴٠٠ نفر اعضای کادر علمی پوهنتون های کشور نقطه پایان گذاشته شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com