حبیبه سرابی خواستار توجه به بانوان در در شورای صلح

0

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح ادعا میکند که در شورای صلح صدای بانوان شنیده نمی شود و تصامیم برای آنها ابلاغ میشود.

خانم سرابی در نشستی زیرنام “صلح بانوان” که در وزارت خارجه برگزار شد اظهار نمود که نبود هماهنگی میان نهاد های دولتی در روند صلح باعث شده تا حضور بانوان در بخش های گوناگون به حاشیه برود.

وی گفت:در داخل شورا صدای زن شنیده نمی شود. ما باید داد بزنیم تا که سخن کوچک ما شنیده شود. در داخل شورا فیصله ها بر ما ابلاغ می شود. در تصمیم شریک نیستیم و در مقابل کار انجام شده قرار داریم.

در عین حال، فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده گان تاکید نمود که افغانستان پیش از صلح به ثبات نیاز دارد؛ ثبات اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده صلح در کشور باشد.

خانم کوفی ابراز داشت: زنان قربانی جنگ بوده است. نمی خواهیم قربانی صلح باشیم. در تصمیم گیری های کلان صلح زنان نیستند. این شیوه که زنان بعد از تصمیم گیری ها باشد، در قرن ۲۱ قابل قبول نیست. حضور زنان باید معنی دار باشد.

تدامیک یاماموتو، مسوول جامعه بین الملل به سوی صلح نیز اضافه کرد: “این یک جای فوق العاده مهم برای ما است. جامعه ملل توجه خود را برای اشتراک زنان به عنوان یک کلید مهم در روند صلح و امنیت به خرچ داده است که این نشان دهنده علاقه مندی ما برای روند صلح است.”

با تغییر راهبرد در شورای عالی صلح شماری از بانوان عضویت این شورا را بدست آوردند. یک بورد مشورتی در رابطه به زنان در شورای عالی صلح تاسیس شده که تمام بانوان در تطبیق برنامه های شورا عالی صلح مشوره خواهند داد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com