مشکلات کوه نشینان فقیر شهرکابل

1

صدها خانواده ای که برفراز کوه ها و تپه های شهر کابل زندگی می کنند، می گویند که دسترسى کمتر به خدمات اولیه، آنها را با مشکلات مواجه ساخته و حکومت باید در رفع آن اقدام کند. درحال حاضر؛ هزاران باشندۀ شهرکابل در دامنۀ کوه هاى چهل دختران، شیردروازه، آسمایى، افشار، کارته سخى، خیرخانه، دارالامان و… زندگى مى کنند.

رقم دقیق باشنده هاى کوه نشین شهرکابل را هیچ ادارۀ مسئول به دست نمى دهند؛ اما شاروالى کابل میگوید که ظرفیت شهر کابل بر اساس گزارش‌های موجود ۵٠٠ هزار نفر مى باشد؛ اما درحال حاضر نزدیک به شش میلیون نفر با فرهنگ‌های مختلف در پایتخت زندگی می‌کنند.

نبود آب، نداشتن راه عبوری و عدم دسترسی به دکان و دواخانه و داکتر، موجودیت انبارکثافات ودربرخى مناطق نبود امنیت مطمین… ازجمله مشکلات این خانواده ها مى باشد .

کوه چهل دختران

شمارى از ساکنین کوهچهل دختران در غرب کابل گفته اند که نداشتن راه عبوری وعدم دسترسی سهل به مغازه، ترانسپورت و شفاخانه، ازمشکلات روزمره آنها مى باشد .

کوه شیردروازه

خانواده هایى که دردامنه کوه شیر دروازه در جنوب شهر پایتخت زندگى دارند نیز با مشکلات یاد شده مواجه اند. کوه شیردروازه از بلندترین ساحات مسکونی شهر کابل به شمار می‌رود. بخشی از این کوه، به دلیل سرد بودن هوایش معروف به یخدان است.

باشنده گان این محل، منطقه یخدان را سردترین نقطه یا سایبریای شهر کابل می‌خوانند، باشنده‌گان محل می‌گویند که دراین منطقه، شش ماه زمستان است.

هرچند بالا و پایین شدن از کوه برای خانواده‌هایی که در این ساحات بلند بودوباش دارند، کار معمول است؛ اما برای مریضان ، کودکان ، مردان وزنان کهن سال، بالا و پایین شدن از پله‌ها و پیچ‌ و خم‌های آن دشوار است. موصوف که حدود ۵۵ سال سن دارد افزود: برای آدم ریش سفید، رفت وآمد دراین راه ها خیلى مشکل است.

کوه تلویزیون

شمارى از باشنده هاى کوه تلویزیون شهرکابل نیز گفته اند که حین انتقال مریضان به شفاخانه، آوردن آب ودیگرنیازمندى خانواده ها ازبازار؛ به خصوص در فصل سرما از این کوه ها با دشواری های زیادی مواجه اند.

کوه توپ

صدها خانواده که در دامنۀ کوه توپ زندگى دارند نیزبا چنین مشکلاتى دست وگریبان اند. باشنده‌گان کوه توپ  که به کوه شیر دروازه وصل است، می‌گویند که زینه‌ها براى رفت وآمد باشنده هاى محل، معیاری نیست و توسط مردم ساخته شده است واکثرا مشکلاتى را به باورمى آورد.

شکایات هزاران باشندۀ کوه نشین برفراز کوه ها و تپه های کابل، درحالى ابراز میگردد که  مسئولان شاروالى کابل میگویند: خانه هایی که در دامنه و بلندی های کوه ها ساخته شده اند، بدون اسناد قانونی و خودسر هستند که شهرداری شهرکابل، برای جلوگیری از ساختن این نوع خانه ها اقدام جدی کرده است که نباید این خانه ها در بلندای کوه ها ساخته شوند؛ زیرا این ها برای مردم شهر کابل مشکلات زیادی را به بارآورده اند.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. از همین عکس (بالا) طوری استنباد می شود، که کسانی که این خانه ها را اعمار کرده اند، خانواده های فقیر و بی بضاعت
    نیستند، بلکه فقط مردمان ثروتمند می توانند این طور تعمیر های سنگی و خشت پُخته را اعمار کنند. پس اینها طوریکه شاروالی
    کابل می گوید، خودسرانه این کوه ها و تپه رها ا غصب کرده اند.
    درین صورت امکانات مالی زیادی دارند، که مشکلات روزمرۀ خود را خودشان حل کنند و از حکومت توقعی برای زمین های
    غضب شده نداشته باشند.

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com