احتمال درج نام پاکستان را در لیست کشورهاى حامى تروریزم

0

امریکا مى خواهد که پاکستان را در لیست سیاه کشورهاى حامى تروریست ها شامل سازد. به نقل از منابع موثق پاکستانى و امریکایى گزارش داده که امریکا در هفتۀ آینده، این پیشنهاد خود را به نشست نظارت از منابع مالى در پاریس پایتخت فرانسه ارایه خواهد کرد.

در گزارش آمده است که امریکا، در پیوند به روابط با گروه هاى تروریستى و مسلح، مکررا به پاکستان هشدار داده و ماه گذشته نیز دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا، دو میلیارد کمک به پاکستان را به تاخیر انداخت. اما پاکستان همواره این ادعا را رد کرده که گویا با تروریست ها کمک مالى مى کند.

در گزارش آمده است که نشست کشورهاى عضو ادارۀ (اف ى تى ایف) یا نظارت از منابع مالى در فرانسه برگزار مى گردد و قرار است که پیشنهاد ضد پاکستان در این نشست پذیرفته شود. به اساس معلومات منبع، این اداره بین حکومت ها ایجاد شده و در برابر سرمایه گذارى غیر قانونى در سراسر جهان تلاش مى کند.

مفتاح اسماعیل یکى از مشاورین امور مالى پاکستان، به آژانس رویترز گفته است که امریکا و بریتانیا قبل از این، در این راستا یک قرارداد ارایه کرده بود، که بعدا حمایت جرمنى و فرانسه را نیز کسب کرد. اما وى افزوده است که با کشورهاى یادشده در تماس است؛ تا آنهارا از این کار منصرف نماید.

یک مقام امریکایی گفته است که پاکستان، اقدامات درست علیه گروه هاى تروریستى و افراطى انجام مى دهد و از رفتار متفاوت کار مى گیرد. این مقام که نخواست از وى نام گرفته شود، افزوده است که با کشورهاى متحد خود کار مى کند؛ تا پاکستان را قانع کند که اقدامات موثر در برابر گروه حقانى و طالبان انجام دهد.

ممنون حسین رییس جمهور پاکستان، به هدف مصوونیت از این اقدام امریکا، چند روز قبل فارمى را امضا کرده، که به اساس آن، اقدامات علیه آن عده گروه ها و اشخاصى انجام میشود که از سوى ملل متحد در لیست سیاه شامل شده اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com