آغاز کار اعمار پارک شهر زرنج ولایت نیمروز

1

امروز چهارشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶ کار اعمار پارک شهر زرنج با حضور انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، رئیس و اعضای شورای ولایتی، برخی از روسای ادارات ملکی و نظامی، زنان، اعضای جامعه مدنی و تعدادی از جوانان آغاز گردید.

والی نیمروز داشتن پارک تفریحی را یکی از خواسته های مردم نیمروز بخصوص جوانان بیان نموده افزود؛ در پلان استراتیژیک شهر زرنج پارک تفریحی نیز در نظر گرفته شده بود و تصمیم بر آن شد تا بخشی از میدان هوائی سابقه به پارک تفریحی اختصاص داده شود.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز ضمن تشکری از سهم گیری سکتورهای خصوصی ساختمانی، تجار ملی و مردم در ساخت پارک شهر زرنج، وحدت مردم نیمروز را مثال زدنی بیان نموده و از مردم خواست تا از تاسیسات عام المنفعه و زیربنائی حفظ و مراقبت جدی نمایند.

والی نیمروز آغاز کار اعمار پارک شهر زرنج را به مردم این ولا تبریک گفته و از حمایت مردم نیمروز از حکومت وحدت ملی و نیروهای امنیتی تشکری نمود.

این در حالیست که قرار است بخشی از میدان هوائی سابقه به عنوان میدان هوائی محلی درنظر گرفته شود و بخش دیگر آن به پارک تفریحی اختصاص داده شود. پارک شهر زرنج با طول ۱۰۰۰ متر و عرض ۱۵۰ متر توسط مردم و تجار ملی با همکاری تخنیکی ریاست شهرسازی در حدود ۶ ماه ساخته خواهد شد.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. این یک عمل خیلی در خور ستایش است ، خداوند به مردم دوستداشتنی نیمروز توفیق دهد که در آینده یک باغ زنانه برای خانم های
    نجیب و شریف زرنج بسازند. زیرا همۀ ما میدانیم که فرهنگ ما لزوم نمی بیند، که خواهران و مادران ما با
    مردان بیگانه در یک محیط روز های میله و شادی را برگذار کنند. از همین لحاظ به یک باغ زنانه نیز نیاز است.

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com