امضا تفاهمنامه به هدف ارتقای ظرفیت معلمان

0

به اساس این تفاهمنامه زمینه تحصیل تا سطح لیسانس برای معلمان مکاتب مهیا و برای محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی زمینه کار های عملی مساعد می گردد.

در محفل امضای این تفاهمنامه پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ارتقای سطح تحصیلی معلمان و همچنان ایجاد زمینه های تدریس عملی برای محصلان پوهنحی های تعلیم و تربیه را گام ارزنده خوانده گفت که تطبیق این تفاهمنامه درارتقای کیفی معارف نهایت موثر می باشد.

وزیر تحصیلات عالی از هر نوع همکاری برای ارتقای ظرفیت معلمان مکاتب وعده داده تاکید کردند که به اساس تفاهمنامه یاد شده وزارت تحصیلات عالی تا آخرین امکانات خویش برای جذب معلمان برای تکمیل دوره لیسانس در پوهنتون های مرکز و ولایات تلاش خواهد نمود.

دوکتور محمد ابراهیم شیواری سرپرست وزارت معارف از همکاری وزارت تحصیلات عالی سپاسگزاری نموده و گفت با تطبیق این تفاهمنامه کیفیت تدریس را در مکاتب بهبود بخشیده و باعث می گردد تا توانایی های آموزش و تدریس ارتقا یابد.

به گفته داکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، جذب معلمان مکاتب در مقطع لیسانس به این پوهنتون از طریق امتحان رقابتی و یک میکانیزم تعیین شده صورت خواهد گرفت.

امضای تفاهمنامه یاد شده در حالی میان وزارت های تحصیلات عالی و معارف صورت می گیرد که هردو وزارت نقش کلیدی در رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان دارند و همکاری متقابل بین این دو وزارت مؤثریت برنامه و عرضه خدمات را بهتر میسازد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com