آغاز توزیع دیپلوم به پوهنتوهای خصوصی

0

وزارت تحصیلات عالی کشور امروز به ۶ پوهنتون خصوصی که اسناد و لست های فارغان شان را تکمیل نموده اند، دیپلوم توزیع کرد، این دیپلوم از طرف وزارت تحصیلات عالی تصدیق و مانند دیپلوم مؤسسات تحصیلات عالی دولتی مدار اعتبار می باشند .

در این محفل پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی به ۶ پوهنتون خصوصی که اسناد و لست های فارغان شان را تکمیل نموده اند، دیپلوم توزیع کرد و به این گونه روند توزیع دیپلوم را به تمام فارغان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی آغاز نمود.

دوکتور خواجه عمری اطمینان داد که وزارت تحصیلات عالی با نظارت جدی ازنحوۀ فرایند توزیع دیپلوم زمینه دسترسی تمام فارغان را به اسناد شان فراهم می سازد و با تطیبق مکانیزم مشخص که در آن اسناد حقوقی، اساس شمولیت، جدول نتایج سمستروار،کتاب فراغت و دیتابس عینی بررسی می گرد تااز توزیع دیپلوم برای فارغ تحصیلان خیالی جلوگیری گردد.

وزیر تحصیلات عالی از پوهنتون های خصوصی که توانسته اند لست های شانرا به اسرع وقت به این وزارت ارائه نمایند، تشکر نموده و از سایر نهاد های تحصیلی خصوصی خواست تا بزودترین فرصت لست های فارغان شانرا برای اخذ دیپلوم ارائه کنند.

بعدا محمد امیر کامه وال رئیس پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با اشاره به اعتبار یک سان دیپلوم های دولتی و خصوصی گفت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی ای که معیار ها را تکمیل نموده و قوانین نافذه را مراعات می نمایند مورد تشویق قرار خواهند گرفت در غیر آن دروازه نهاد مربوطه شان مسدود می گردد.

در اخیر دیپلوم ها برای فارغان پوهنتون های کاردان، خاتم النبیین، رنا، کاروان، مشعل و سلام از جانب وزیر و هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی توزیع گردید.

هکذا سپاسنامه از طرف اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به وزیر تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تفویض شد.

به همینگونه لوح های تقدیر از طرف مجلس سنا به وزیر تحصیلات عالی، معین مالی و اداری، رئیس پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، رئیس تقررو ترفیعات علمی استادان، پوهاند امین و رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی داده شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com