مقامات حکومت پاکستان در برابر‏‎ افغانستان موضعِ روشن

0

وزارت امور خارجه می گوید که هیچ تصمیمی به ادامۀ برنامۀ عملِ افغانستان – پاکستان برای صلح و همبستگی به علت روشن نبودن رفتارهای پاکستان وجود ندارد.

شکیب مستغنی، سخن گوی وزارت امور خارجه می گوید که اسلام آباد در نشست نماینده گان حکومت افغانستان و پاکستان در بارۀ اقدام در برابر پناه گاه های هراس افگنان، مرکزهای آموزشی این گروه ها، شفاخانه هایی که هراس افگنان در آن ها درمان می شوند و قطع کمک های مالی به این گروه، موضع روشنی نداشت

موصوف اضافه نمود: رهبری حکومت وحدت ملی در بارۀ ادامه این گفت وگوها با پاکستان تصمیم خواهد گرفت: پیشرفتی در بخش اقدامات صورت نگرفت، از همین رو هیچ گونه تصمیم برای ادامه کار در چارچوب برنامه عملِ افغانستان – پاکستان برای صلح و همبستگی اتخاذ نشد.

این دومین دور این نشست با اسلام آباد بود. پیش از این به روز شنبه هفته گذشته یک هیئت از مقام های نظامی و غیرنظامی پاکستان به رهبری معین وزارت خارجه پاکستان به کابل آمده بود – سفری که نتایج مشخصی را به همراه نداشت.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com