نظارت رئیس معارف ولایت نیمروز از جریان تدریس صنوف دوره ابتدائیه لیسه نسوان زرنج و ابتدائیه شهید گل محمد

0

روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ محترم عبدالواحد حکمت رئیس معارف ولایت نیمروز از جریان تدریس ، روشهای تدریس و سویه تعلیمی شاگردان صنوف دوره ابتدائیه لیسه نسوان زرنج نظارت نمود .

ریاست معارف از صنوف مختلف دیدن نموده و از سویه تعلیمی متعلمین نظارت نمودند ، ایشان با معلمین و مسئولین اداره مکتب صحبت نموده و سویه تعلیمی شاگردان را قناعت بخش خوانده اما یادآور گردیدند که بسنده نبوده باید تلاشهای پیگیر و دوامدار توام با دلسوزی و قبول زحمات ادامه یابد زیرا اساس یادگیری و تعلیم و تربیه خوب و موثر از دوره ابتدائیه آغاز میشود بدین منظور باید توجه بیشتری صورت گیرد .

در ادامه این بازدید عبدالواحد حکمت به مکتب ابتدائیه شهید گل محمد رفته و از صنوف مختلف بازدید نموده و از سویه تعلیمی شاگردان نظارت بعمل آورد.

ریاست معارف با معلمین صاحبان و مسئولین اداری مکتب صحبت نموده و جهت بهبود وضعیت تعلیمی و توجه بیشتر معلمین و مسئولین هدایات لازم ارائه نمود و جهت تشویق شاگردان به فراگیری تعلیم و تربیه و ایجاد بهتر نظم و دسپلین در مکاتب صحبت نموده و به متعلمین مشوره و هدایات لازم ارائه نمود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com