آغاز کمپاین واکسین پولیو در ولایت فراه

0

والی فراه:۲۰۸۰۰۰طفل زیر ۵ سال در فراه واکسین پولیو خواهد شد .

کمپاین واکسین پولیو دیروز مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶ توسط دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی والی فراه با چکاندن دو قطره واکسین پولیو رسما آغاز گردید.

افتتاح این پروگرام طی یک مراسمی با حضورداشت رؤسای ادارات صحت عامه, یونسف, WHO، کارمندان، جوانان، زنان و نهاد های جامعه مدنی در سالون جلسات مقام ولایت تدویر گردید.

والی فراه از تمام مردم فراه خواست تا با تیم واکسین پولیو جدی همکاری نمایند و در عرصه تطبیق واکسین بسیار کوشا باشند.

همچنان از امامان مساجد خواست تا از طریق منابر مساجد برای مردم تبلیغ نماید تا اطفال خویش را واکسین نموده تا از واقعه فلج دایمی نجات بدهند.

در عین حال داکتر عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراه ضمن خواستار همکاری با تیم تطبیق کننده واکسین پولیو، از ۱۴ واقعه واکسین پولیو در کشور خبر میدهد و میگوید که ولایت فراه هم در خط سرخ و خطر واقعات پولیو قرار دارد و باید توجه جدی مبنی بر تطبیق آن گردد.

وی میافزاید که تیم تطبیق کننده واکسین پولیو بطور دقیق در طی ۳ روز کمپاین تمام اطفال زیر ۵ سال را واکسین پولیو مینمایند.

قابل ذکر است که درین دور دو صد و هشت هزار(۲۰۸۰۰۰ ) طفل زیر ۵ سال در تمام فراه تارگیت شده که درین پروسه ۶۰ کوردیناتور،۲۰۵ سوپروایزر و ۱۷۲۰ رضاکار مصروف کار هستند.

و در آخر با چکاندن دو قطره واکسین پولیو توسط دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی والی فراه پروسه کمپاین واکسین پولیو رسما آغاز شد.

این پروگرام پنج روز دوام خواهد کرد و در تمام ولسوالی ها و حومه ی مرکز تطبیق خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com