آغاز کمپاین واکسین فرعی پولیو در ولایت نیمروز

0

کمپاین فرعی پولیو از تاریخ ۲۲ دلو آغاز الی ۲۷ دلو در سراسر ولایت نیمروز تطبیق خواهد شد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز با چکانیدن دو قطره واکسین در دهن یک طفل کمپیاین فرعی پولیو را رسماَ آغاز نمود.

والی نیمروز تطبیق واکسین پولیو را برای تمامی اطفال زیر ۵ سال ضروری دانسته افزود؛پولیو ویروس کشنده ایست که زندگی انسان را سلب مینماید و تنها راه وقایه ازین مرض مهلک، تطبیق واکسین پولیو میباشد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز از تمام مردم خواست تا با تیم های واکسین در نقاط مختلف این ولا همکاری نموده و زمینه را جهت تطبیق هرچه بهتر واکسین پولیو به اطفال، مساعد سازند.

این در حالیست که در ولایت نیمروز هیچگونه واقعه مثبت پولیو دیده نشده و قرار است در این دور در حدود صد هزار طفل زیر ۵ سال واکسین شوند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com