ثبت ۴۰۱ واقعه جنایی درسطح دایکندی

0

مسوولان مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه دایکندی از ثبت ۴۰۱ واقعه جنایی در ۱۱ ماه سال روان خبرمی دهند.

محمد مجاهد مدیرعمومی مبارزه با جرایم جنایی قومندانی امنیه دایکندی می گوید، این ۴۰۱ واقعه جنایی درسطح این ولایت بوقوع پیوسته اند که درپیوند با این قضایا ۸۹۴ مظنون شامل؛ ۷۳۲ تن مرد، ۱۱۵ زن، ۲۷ پسر و۲۰ دختر توسط پولیس مبارزه با جرایم جنایی بازداشت گردیده و دوسیه های شان به سارنوالی های مربوطه ارجاع گردیده اند.

مدیرجنایی علاوه نمود؛ متضررین این قضایا ۵۰۵ تن شامل؛ ۲۸۷ مرد، ۱۶۸ زن، ۳۲پسر و۱۸ دخترمی باشند.

مجاهد افزود، از مجموعه ۴۰۱ واقعه، ۳۹۷ واقعه آن کشف وتثبیت گردیده وتنها ۴ واقعه تحت کشف وتحقیق قراردارند وهم چنان ۴۶ تن درپیوند به این قضایا فراری می باشند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com