خنثی شدن پلان ترور جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت کندهار

0

جنرال عبدالرازق با تایید این خبر گفته است، یکی از خبرنگاران مواد انفجاری را در مایک جاسازی کرده بود و قصد ترور او را داشته است.

روز گذشته مواد انفجاریه برای ترور جنرال عبدالرازق در مایک جابجا شده بود و یکی از خبرنگاران میخواست با استفاده از این مایک جنرال رازق را ترور کند که قبل از رسیدن به هدف جلوگیری شد.

این شخص اکنون در بند امنیت ملی بسر میبرد.

جنرال عبدالرزاق در این مورد میگوید:کسیکه امروز قصد ترور من‌را داشت مسوول یکی از رسانه‌های داخلی در قندهار هست و دو ماه قبل نیز به اتهام ارتباط با طالبان از سوی امنیت ملی دستگیر شده بود.

این در حالیست که جنرال عبدالرازق چندین بار است که پاکستان را محکوم به انفجار و انتحار در کشور کرده است.

همچنان جنرال عبدالرازق گفته است که از سال ۲۰۱۳ این سومین بار است که از مایک برای ترور اش استفاده شده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com