افزایش حضور جوان در ادارات ولایت نیمروز

0

در دو سال گذشته، نزدیک به ١٢٠٠جوان در ادارات دولتى ولایت نیمروز استخدام شده اند، که فعلا در بیش از ٧٠ درصد بست هاى دولتى این ولایت جوانان کار میکنند؛ اما با آنهم روزانه ده ها تن دیگر به دلیل بیکارى، به ایران و دیگر کشورها مهاجرت مى کنند.

براساس معلومات منابع مختلف دولتى ولایت نیمروز ، درحال حاضر بیش از چهارهزارتن، در ادارات دولتى بشمول معارف این ولایت کار مى کنند که بیش از ٧٠ درصد آن را جوانان تشکیل مى دهد.

انجنیر محمد سمیع والی نیمروز میگوید:پس از تشکیل حکومت وحدت ملى، بیشترین تمرکز روى استخدام جوانان در ادارات دولتى بوده و اداره محلى نیمروز، در دوسال اخیر بخاطر بهبود امور در ادارات توانسته اکثریت بست هاى دولتى را به جوانان تحصیل کرده بسپارد.

موصوف افزود: “چون جوانان با تکنالوژی عصری روز آشنا مى باشند و از سویی هم درجه تحصیلات شان نیز بلند است، از این رو جوانان مى توانند در اجراى امورات محوله بهتر بدرخشند.”

والی نیمروز گفت که در بیش از دوسال، براى ١١٧۶جوان در ادارات دولتى به شمول معارف، فرصت هاى شغلى ایجادشده که ٣۵ در صد آنان را زنان تشکیل مى دهند.

وی اظهر داشت در راس بعضى ادارات دولتى از جمله ریاست فواید عامه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت، برق، شاروالی زرنج، امور زنان، مخابرات؛ کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ منابع بشری، ریاست احیا و انکشاف دهات و… جوانان قرار دارند.

افزون برآن به گفته این مقام بلند پایه محلى نیمروز، درنهادهاى عدلى و قضایى و پست هاى ولسوالى این ولایت نیز جوانان تحصیل کرده حضور دارند.

از سویى هم حمیدالله بلوچ مسوول امور جوانان ولایت نیمروز، تایید کرد که براى جوانان باسواد و تحصیل کرده در این ولایت فرصت هاى کارى مهیاشده و در بخش هاى مختلف پس از سپرى نمودن امتحان، از طریق پروسه هاى شفاف به کار گماشته شده اند.

موصوف افزود: “ما با تعدادى از نهادهاى خیریه و موسسات غیردولتى در تماس هستیم تا در بخش اشتغال زایى جوانان، زیادتر کار صورت گیرد و چند نهاد هم در زمینه وعده کمک داده اند.”

صبغت الله صدیقی رییس ترانسپورت نیمروز، جوانی که دو سال قبل در این پست گماشته شده است، گفت که در نتیجه تلاش های زیاد توانسته است که عواید ترانسپورت نیمروز را از ۱۶۵ میلیون افعانی در سال به ۲۴۰ میلیون افغانی برساند.

وی، جمع آورى ایستگاه هایی را که از سوی افراد غیرمسوول به منظور اخاذی در بعضی از مسیرها در شاهراه زرنج _دلارام ایجاد شده بود و واریز نمودن عواید ترانسپورت مستقیم به خزانۀ دولت را، ازجمله کارهای عمدۀ خود عنوان کرد.

روزانه ده ها جوان نیمروزى، هنوزهم کشور را ترک مى کنند.

یک منبع ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت نمیروز که نخواست نامش گرفته شود، گفت که روزانه ٢۵٠٠ تا ٣٠٠٠ تن که اکثرآنها جوانان مى اشند، جهت دریافت کار از راه هاى قاچاقى از طریق ولایت نیمروز، به ایران و پاکستان مى روند.

وی افزود جوانانى که روزانه کشور را ترک مى کنند، احتمالا پنج درصد آنان جوانان ولایت نیمروز باشند که جهت کار به خارج از کشور مى روند.

بااینحال، مسوولان در ولایت نیمروز می گویند که آمار معتادان دراین ولایت، به بیش از ده هزار تن میرسد و اکثریت آنها جوانان و افرادى اندکه براى کار به بیرون از افغانستان رفته و به مواد مخدر معتادشده، دوباره به کشور باز گشته اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com