ایجاد سهولت های بیشتر ایران برای شهروندان متقاضی ویزا

0

با حذف پول ضمانتی از سوی کنسولگری ایران در هرات، شمار مراجعین به این نمایندگی سیاسی چند برابر افزایش یافته است. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات، در نشست خبری گفت که به مناسبت سالگرد انقلاب ایران، سهولت های بیشتری را برای شهروندان افغان مهیا ساخته اند.

به گفتۀ موصوف، حذف پول ضمانتی از سهولت های بزرگ این نمایندگی سیاسی است که برای اتباع افغانستان مهیا شده است. وی افزود، با حذف پول ضمانتی شمار مراجعین افغان برای گرفتن ویزای ایران، چند برابر شده است. پیش از این، هر شهروند افغان زمانیکه درخواست ویزای ایران میدادند، باید ٣٠٠ یورو بابت ضمانت «وثیقه» به کنسولگری ایران در هرات می پرداختند؛ اما حالا به گفتۀ مسوولان کنسولگری ایران، این مقدار پول حذف شده است.

به دنبال ایجاد این سهولت، شایعاتی مطرح شده است که پاسپورت های کسانیکه به ایران میروند، در نوار مرز از آنان گرفته میشود و برای شان کارت ورود داده میشود؛ اما سرکنسول ایران این موضوع را رد کرد و گفت که تنها سند ورود به ایران پاسپورت معتبر فرد است، هیچ برگۀ دیگر برای آنان داده نمیشود.

افخمی افزود که حذف پول ضمانتی برای کوتاه مدت نیست و برای همیشه این سهولت برای متقاضیان ویزا وجود خواهد داشت. از سوی دیگر سرکنسول ایران گفت که مدت ویزای ایران، حد اقل یک ماه است و اگر با تکمیل شدن مدت زمان ویزای شان از ایران خارج نشوند، آن فرد در سیستم کنسولگری ثبت می گردد و بار دیگر که درخواست ویزا کند، برایش خدمات کنسولی داده نخواهد شد.

به گفتۀ موضوف، کسانیکه پس از پُره شدن زمان ویزای شان از ایران خارج نشوند، بازداشت و رد مرز خواهند شد. او همچنان بیان داشت که هزینه ویزای ایران در حال حاضر «٨٠» یورو است و نباید متقاضیان بیشتر از این پول، پرداخت کنند. از سوی هم، سرکنسول ایران گفت که در سال پار برای بیش از ١٠٠هزار شهروند افغان از سوی این نماینده گی سیاسی، ویزا توزیع شده و امسال این رقم به دو برابر افزایش یافته است.

با این همه، نگرانی های امنیتی مطرح می گردد که با هجوم بیش از متقاضیان ویزا، مبادا رویداد امنیتی رخ دهد. اما سرکنسول ایران در این باره گفت که برای جلوگیری از رویدادهای غیرمترقبه امنیتی، از نهادهای امنیتی تقاضای تامین امنیت این محل را کرده اند و آنان نیز نیروهای بیشتر به این بخش توظیف نموده اند.

رشیدی بیان نمود که برای جلوگیری از سرگردانی متقاضیان ویزا و سرعت کار، نخست شمار کارمندان شان را دراین نماینده گی سیاسی افزایش داده اند

وی افزود که درحال حاضر، روزانه برای بیش از ١٠٠٠ تن ویزا توزیع می کنند. با این همه، شماری از شهروندانی که در مقابل کنسولگری ایران در هرات برای گرفتن ویزا، صف بسته اند، از حذف پول ضمانتی «وثیقه» از سوی دولت ایران ابراز خرسندی می کنند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com