بازداشت عاملین محاکمه صحرایى یک زن در تخار

0

وزارت امور داخله مى گوید که پولیس، سه تن را در پیوند به محاکمه صحرایى یک زن در ولسوالى چاه آب ولایت تخار، بازداشت کرده است.

از چند روز بدینسو، یک نوار ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى  دست به دست مى شودکه  که درآن دیده میشود شمارى ازافراد، یک زن را در محضر عام به چوب مى زنند که در پى نشر این نوار ویدیویى عبدالمتین بیک رییس عمومى ارگان هاى محل، به اداره محلى ولایت تخار هدایت داد که این موضوع را جدى پیگیرى و عاملان آن را به چنگ قانون بسپارد.

نصرت رحیمى معاون سخنگوى وزارت امور داخله به آژانس خبرى پژواک گفت که پولیس ولسوالى چاه آب ولایت تخار پس از ظهر امروز، سه تن  را به اتهام  محکمه صحرایى یک زن در این  ولسوالى بازداشت کرده است . موصوف افزودکه افراد بازداشت شده، برادر، ماما و خسر این زن مى باشند.

همچنان رحیمى گفت که این زن  در یک محل پنهان گردیده بودکه ازسوى پولیس محل شناسایى شد و  با افراد بازداشت شده به مرکز ولسوالى چاه آب منتقل مى شوند. معاون سخنگوى وزارت امور داخله گفت فردى بنام عطاالله که گفته مى شود با این زن روابط نامشروع داشت، فرارى بوده  و پولیس در تعقیبش مى باشد.

این زن در در منطقه رباط حمیدالدین ولسوالى چاه آب ولایت تخار، محاکمه صحرایى شده است رباط در ٢۵ کیلومترى مرکز ولسوالى چاه آب، در مرز با ولسوالى شهر بزرگ ولایت بدخشان موقعیت دارد و یک منطقۀ نا امن است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com