صدور یک حکم عدلی ضد یک مخالف سیاسی دیگر غنی  

0

جریان سیاسى محور مردم افغانستان می گوید که رحمت الله نبیل عضو شورای رهبری این محور و رییس پیشین امنیت ملی کشور، بر اساس حکم حکومت افغانستان ممنوع الخروج اعلام گردیده است.

در یک اعلامیه محور مردم افغانستان گفته شده که رحمت الله نبیل عضو شورای رهبری محور مردم افغانستان و رییس عمومی سابق امنیت ملی کشور، بر اساس یک حکم حکومت افغانستان ممنوع الخروج اعلام گردیده است .

منبع افزوده است که این حکم زمانی صادر شد که  او  در خارج از کشور به سر مى برد؛ اما به زودی به کشور بر می گردد و به  مبارزه سیاسی خود جهت تحقق قانونیت و‌مشروعیت  با قاطعیت بیشتر ادامه دهد.

جریان سیاسى محور مردم افغانستان به این باور است که تصمیم حکومت وحدت ملی در باره ممنوع الخروج اعلام کردن رییس پیشین امنیت ملی کشور، گام دیگری است در راستای نقض حقوق و آزادی های اساسی یک شهروند کشور که هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد.

محور مردم افغانستان در اعلامیه گفته است که این تصمیم، در پی افشاگری های نبیل در رابطه با اسناد مداخله سازمان استخباراتى پاکستان در امور افغانستان در سال های گذشته و همچنان افشا ساختن فعالیت های سیستماتیک و نظام مند رهبری حکومت کنونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته صورت می‌گیرد.

منبع گفته است که رهبرى حکومت وحدت ملی، به این گمان است که می تواند با اتخاذ چنین تصامیمی، اراده مردم افغانستان را در راستای داشتن یک حکومت مشروع و قانون ‌مدار تضعیف نموده و در میان فعالان و رهبران اپوزسیون رعب و وحشت ایجاد کند؛ اما حکومت غافل از آن است که امروز در سراسر کشور، صدای دادخواهی، عدالت طلبی و داشتن یک حکومت مبتنی بر قانون و آرای مردم،  بیش از هر زمانی بلند تر شده است.

دراعلامیه همچنان گفته شده: ما بدون هر نوع تزلزل، مبارزه خود را علیه این حکومت در چارچوب قانون، تشدید بخشیده و به هیچ‌ وجه تسلیم زور و بی عدالتی نمی‌شویم.

مقامات ارگ بعد از تنش های سیاسی در کشور  بسیاری از مخالفین رییس جمهور غنی را که زمانی متحد وی به حساب می امدند از کار برکنار نموده و یا با دوسیه های مشکوک مجبور به ترک کشور نموده اند. جنرال دوستم ، عطا محمد نور و ضیا مسعود و در آخر مورد رحمت الله نبیل از جمله این افراد می باشند. استفاده ایزاری از سیستم عدلی و قضایی ضد مخالفین سیاسی رییس جمهور  در کشور بارها مورد اعتراض جریان های سیاسی قرار گرفته است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com