احتمال تجدید نظر بر تاریخ برگزاری انتخابات

0

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که تلاش‌ صورت می‌گیرد تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در تاریخ تعیین شدۀ آن، برگزار شود؛ اما با آن هم آقای صیاد می‌افزاید که احتمال تجدید نظر بر تاریخ برگزاری انتخابات وجود دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی تعیین کرده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت گفت که در صورت لزوم به تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، در مشوره با تمام طرف‌های دخیل در این روند، در مورد تاریخ جدید برگزاری انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد.

آقای صیاد، افزود که احتمال دارد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی یک ماه به تعویق افتد؛ اما تأکید کرد که تلاش برای برگزاری انتخابات در ۱۶ سرطان سال پیشرو صورت می‌گیرد.

به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، برکناری نجیب الله احمدزی، رئیس پیشین این کمیسیون، تأخیر درتعین عضو جدید کمیسیون، تأخیر در انتخابات داخلی برای تعیین هیأت رهبری کمیسیون، منجر به تعویق افتیدن برخی کارهای مالی و اداری و آمادگی‌ برای برگزاری انتخابات شد. ترتیب فهرست جدید از رأی دهندگان نیز شامل ایجاد اصلاحات در انتخابات می‌شود.

آقای صیاد عضو پیشین حزب اسلامی حکمتیار بوده است اما اکنون خود را عضو مستقل کمیسیون می خواند.

قابل ذکر است که نجیب الله احمدزى رییس پیشین این کمیسیون، به تاریخ٢۴ عقرب سال جارى از تحت فشار رییس جمهور برکنار شد

به گفته شماری از منابع استخباراتی کشور فشار ارگ بر کمیسیون انتخابات از جانب امریکا و استخبارات پاکستان به رییس جمهور غنی تحمیل شده است تا از این جانب بتوانند افراد نزدیک به پاکستان و غرب پیروز انتخاب باشد به ویژه تلاش می شود حزب اسلامی حکمتیار که متحد ارگ و isi  پاکستان می باشد اکثر کرسی های ولسی جرگه را بدست بیاورد. به همین دلیل ارگ در حال حذف افراد و جریانات مستقل از روند انتخابات می باشد که تمامی دستورات و خواسته های ارگ را برآورده کنند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com