نهادهای مدنی: تروریستان هرچه عاجل اعدام شوند

0

نهادهای مدنی و شهروندان، ضمن تاکید بر حفظ وحدت و یکپارچگی مردم، از حکومت خواستند تروریستانی که بالای شان حکم اعدام توسط محاکم کشور صادر گردیده، به زودترین فرصت اعدام شوند.

حمیرا جعفری عضو شبکه نهادهای مدنی افغانستان، در نشست خبری در کابل صحبت می کرد، با نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور گفت که با تاسف، اخیراً گروه های تروریستی تحت عناوین مختلف دست به دهشت افگنی زده و در تلاش ناامن ساختن کشور و کشتار افراد ملکی هستند، مردم باید در چنین وضعیت، یکپارچگی شان را حفظ کنند.

وی، استخبارات شماری از کشورهای جهان بخصوص پاکستان را در قضایا و فجایع افغانستان دخیل خوانده، گفت: این کشورها بخاطر منافع شان دولت و مردم ما را به خاک و خون می کشاند. او از حکومت خواست تروریستانی را که بالای شان حکم اعدام توسط محاکم کشور صادر گردیده، به زودترین فرصت اعدام کند.

ﺳﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی عضو دیگر این شبکه، رهبران حکومت وحدت ملی و مسوولان نهادهای امنیتی را ضعیف خوانده، گفت که حکومت بخاطر پنهان کردن ضعفش، کشور پاکستان را مقصر اصلی حملات تروریستی و کشتار مردم بی گناه می خواند، که این کار شان جز فریب چیز دیگری نیست.

موصوف، با بیان اینکه اگر پاکستان تروریست پرور است، حکومت افغانستان باید موقفش را در برابر این کشور معلوم کند، گفت: اﮔﺮ حکومت افغانستان می داند که پاکستان یک کشور ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﭘﺮﻭﺭاﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺭاﻩ ﻫﺎی ﺩﻳﭙﻠﻣﺎﺗﻴک ﺭا با این کشور ﺑﺴﺘﻪ کند و ﺳﻔﺎﺭت پاکستان را در کابل ﺑﺒﻨﺪد و ﺳﻔﻴﺮ افغانستان مقیم در پاکستان را به کشور بخواهد.

همچنان یک نشست دیگر، به هدف نکوهش حملات تروریستی اخیر و کشتار مردم بی گناه، از سوی ائتلاف ملی جوانان افغانستان نیز در کابل برگزار گردیده بود.

محمد علی جعفری عضو ائتلاف ملی جوانان افغانستان، در حاشیه نشست خبری گفت: مخالفان مسلح، طی چندین سال مردم بی گناه را کشتند؛ اما کدام سودی به دست نیاوردند؛ اکنون وقت آن رسیده است که از دشمنی با مردم افغانستان، دست بکشند و به صلح رو بیاورند؛ در غیر آن روزی خواهد رسید که مردم افغانستان شما را نابود کنند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com