رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد

0

انتخابات هیئت ادارى کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد، که در نتیجۀ آن گلاجان عبدالبدیع صیاد به حیث رییس این کمیسیون، انتخاب گردید. گفتنی است آقای صیاد عضو پیشین حزب اسلامی حکمتیار بوده است اما اکنون خود را عضو مستقل کمیسیون می خواند.

سید حفیظ الله هاشمى عضو کمیسیون مستقل انتخابات ١١ دلو گفت که انتخابات، به منظور انتخاب هیئت ادارى کمیسیون، قبل از ظهر امروز انجام شد.

او گفت که براى کرسى ریاست؛ رفیع الله بیدار و گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ همچنان براى پست معاونت عملیاتى وسیمه بادغیسى؛ و براى معاونت ادارى، سید حفیظ الله هاشمى و معاذالله دولتى خود را نامزد کرده بودند.

او افزود که صیاد با کسب چهار راى موافق، به حیث رییس جدید کمیسیون انتخاب شد.

هاشمى گفت که وسیمه بادغیسى با کسب چهار راى به حیث معاون عملیاتى، و دولتى نیز با کسب چهار راى به حیث معاون ادارى انتخاب گردد. به اساس معلومات موصوف، تا هنوز هم منشى این کمیسیون انتخاب نشده و امکان دارد که تا پایان روز او نیز انتخاب گردد.

قابل ذکر است که نجیب الله احمدزى رییس پیشین این کمیسیون، به تاریخ٢۴ عقرب سال جارى از تحت فشار رییس جمهور برکنار شد

به گفته شماری از منابع استخباراتی کشور فشار ارگ بر کمیسیون انتخابات از جانب امریکا و استخبارات پاکستان به رییس جمهور غنی تحمیل شده است تا از این جانب بتوانند افراد نزدیک به پاکستان و غرب پیروز انتخاب باشد به ویژه تلاش می شود حزب اسلامی حکمتیار که متحد ارگ و isi  پاکستان می باشد اکثر کرسی های ولسی جرگه را بدست بیاورد. به همین دلیل ارگ در حال حذف افراد و جریانات مستقل از روند انتخابات می باشد که تمامی دستورات و خواسته های ارگ را برآورده کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات، ١۶ سرطان سال ١٣٩٧ را روز برگزاری ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com