پلان تغییر نصاب آموزشی مکاتب

0

مسؤولان وزارت معارف کشور می‌گویند که در طرح جدید، مشکلات نصاب آموزشی مکتب‌های کشور شناسایی شده و این طرح به گونۀ آزمایشی در سال آینده در مکتب‌ها تطبیق می‌شود. کبیر حقمل، رییس برنامه‌های وزارت معارف به سلام‌وطندار می‌گوید که در دو سال گذشته بالای نصاب آموزشی مکتب‌های کشور کار کردند و یک سلسله تغییرات را در این نصاب وارد کرده‌اند.

به گفتۀ آقای حمقل، بیشتر از صد کار شناس آموزش و پرورش بالای نصاب جدید کار کرده‌اند و در نصاب جدید تغییرات اساسی‌یی را در بخش‌های املایی و اصلاح عنوان و متن‌های کتاب‌های آموزشی آورده‌اند. او می‌گوید، طرح جدید به ریاست جمهوری فرستاده شده است.

آقای حقمل می‌افزاید، در طرح جدید نصاب تعلیمی صنف‌های اول، دوم و سوم به گونۀ اساسی تغییر کرده و در سال آموزشی آینده، بخش زبان این نصاب به گونۀ آزمایشی  در برخی مکاتب ولایت‌ها تطبیق می‌شود.

رییس برنامه‌های وزارت معارف می‌گوید، پس از عملی‌شدن این طرح، کار بالای نصاب آموزشی صنف سوم تا ششم، از ششم تا نهم و همچنان از نهم تا صنف‌ دوازدهم صورت می‌گیرد و اصلاحاتی نیز به میان می‌آید.  رییس برنامه‌های وزارت معارف می‌افزاید که نصاب جدید آموزشی در مدت ۲ و یا ۳ سال به گونه کامل در تمامی مکاتب تطبیق می‌شود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com