محاصره محل فرماندهی داعش توسط طالبان در ولایت جوزجان

0

مقامات محلى در ولایت جوزجان مى گویند که درگیری بین گروه داعش و طالبان در ولسوالی درزاب این ولایت، ده کشته و ده زخمی برجا گذاشته است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگویدکه شب گذشته، درگیری بین دو گروه متخاصم در قرای آقسای , آق بلاق , خواجه عرب و قوروغ  اریغ ولسوالی درزاب و قرای تراغلی افغانیه , تراغلی عربیه و قریه چقمه چقور لسوالی قوش تپه صورت گرفت .

وی افزود که  در این درگیرى، هشت تن از افراد گروه داعش کشته شده و شش تن دیگر شان به اسارت طالبان درآمده اند و دو طالب نیز در این درگیری کشته شده و پنج تن دیگر آنها جراحت برداشته اند. سخنگوی والی جوزجان علاوه کردکه نسبت فیرهاوان بین دو گروه متخاصم, پنج تن از باشندگان قرای آقسای و آق بلاق ولسوالی درزاب جراحت برداشته اند .

او افزود که درگیری، اکنون نیز بین طرفین در قریه سردره محل فرماندهی عمومی داعشیان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، ادامه دارد. در این حال باشندگان ولسوالی درزاب میگویند که داعشیان در حالت بدی گیرمانده اند و از چهار طرف در محاصره طالبان قرار دارند.

زین الله یکتن از باشندگان این ولسوالی گفت که داعشیان زمانی در مضیقه قرار گرفتند که یکی از سرگروپ های مشهور آنها به نام غضنفر، با طالبان یکجا شد  و اکنون این سرگروپ با افراد داعش در قریه آقسای مصروف درگیری است.

ازسویى هم امین الله ولسوال قوش تپه گفت که در قریه خانقاه و قریه چقمه چقور نیز اکنون درگیری بین گروه داعش و طالبان جریان دارد.

وى  ضمن این پرسش که ممکن است داعشیان با نیرو های دولتی یکجا شوند، گفت که اگر داعشیان با نیرو های امنیتی یکجا شوند، این یکجا شدن از نهایت ناچاری و ناگزیری خواهد بود که نمیشود روی آن حساب کرد . او به این نکته نیز اشاره کرد که نباید برای اینگونه پیوستن ها اعتبار کرد و به آن بها داد .

امین الله گفت که افراد گروه داعش در ولسوالی درزاب نیز تلاش دارند تا با همکاری داعشیان ولایت غور و سرپل، محاصره طالبان را در هم شکنند و به بن بست جنگ کنونی خاتمه دهند.

طالبان، تا کنون در مورد این درگیری ابراز نظر نکرده اند .

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com