کمک مالی رییس جمهور غنی برای ساخت مکاتب در پکتیکا

0

در ولایت پکتیکا براى ٢۴ مکتب به مصرف شخصى ٢٢ ملیون افغانى رییس جمهور اشرف غنى، ساختمان ساخته شده است. الیاس وحدت والى پکتیکا در نشست که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت که تعمیر این مکاتب از بودیجه شخصى رییس جمهور ساخته و بهره بردارى سپرده شده است.

وى افزود، در حقیقت این ٢٢ ملیون افغانى براى ساخت و ساز شش باب مکتب پخته در صلاحیت آنان قرار گرفته بود، اما آنها طرح ساخت و ساز ٢۴ مکتب به شکل خامه را به رییس جمهور غنى آرایه کرد که بعداً این طرح از سوى رییس جمهور نیز تایید شد.

به گفتۀ وى، این ساختمانهاى مکاتب در مدت شش ماه ساخته شده است. محمد کریم اتل سرپرست ریاست معارف این ولایت گفت، که این مکاتب در مرکز و چند ولسوالى این ولایت ساخته شده که بعد از این، هزاران متعلم در یک محیط مناسب به آموزش هاى خود ادامه میدهد.

حاجى گلاخان یکى از بزرگان قومى ولایت در این نشست از والى ابراز تشکرى نموده گفت که وى این پول را بطور خوبتر مصرف نموده و بجاى شش باب مکتب، ٢۴ باب مکتب ساخته است. موصوف ضمن اینکه از رییس جمهور کشور نیز تشکرى نمود، گفت که هنوز هم در این ولایت مکاتب زیاد ساختمان ندارد و متعلمین شان در فضاى آزاد به دروس خود ادامه میدهند؛ امید است که به این مکاتب نیز ساختمان ساخته شود.

پکتیکا در حال حاضر ٣۵٠ مکتب دارد که بیش از نیم آن (حدود ۶٠ در صد) ساختمان ندارد و مردم این ولایت خواستار اعمار ساختمان براى مکاتب متباقى میباشد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com