تداوی توبرکلوز توسط داکتران بدون سرحد در کندهار

0

در کندهار علاوه بر آغاز تداوی مریضی توبرکلوز، سازمان بین المللی داکتران بدون سرحد نیز فعالیت خود را آغاز کرد. مسوولان این سازمان می گویند که برای اولین بار فعالیت خود را در کندهار آغاز کرده اند؛ درحالیکه از چندین سال به اینسو، خدمات صحی در ولایت همسایۀ هلمند ارائه می کنند.

رودنی میلر مسوول بخش هماهنگی دفتر افغانستان ام اس اف یا جامعۀ داکتران بدون مرز در کندهار، طی مراسم افتتاح این پروژه گفت که آنها از ٩ماه به اینسو، در اینجا فعالیت امتحانی انجام می دادند. وی اضافه کرد که از سوی آنها در این زمان، صدها تن مبتلا به مریضی توبرکلوز، با موفقیت تداوی شده اند.

به گفتۀ وی، اکنون نیز در ولایت های مختلف، بیست مریض دیگر از سوی آنها تحت تداوی قرار دارند. میلر گفت آنها به سبب نتایج مثبت تداوی اولین مریض، امیدوار شده و برای موفقیت این کار تلاش های دیگر نیز انجام خواهند داد. معصومه اولین خانم مبتلا به مریضی توبرکلوز است که دورۀ ٩ماهۀ تداوی وی در پروژۀ ام اس اف، با موفقیت به اتمام رسیده است.

اسدالله، برادر این خانم گفت که وی خواهر خود را چندین بار به هدف تداوی، به کشور پاکستان برده بود؛ اما هیچ نتیجۀ مثبت نداشته است. موصوف، از سازمان بین المللی داکتران بدون مرز تشکر کرد، که سهولت ها برای تداوی مریضی توبرکلوز در داخل کشور را آماده کرده است.

این مرکز تداوی مریضی توبرکلوز، در شفاخانۀ مرکزی کندهار ایجاد شده و تداوی این بیماری، طی ٩ماه انجام مى شود. محمد عظیم زمریال رئیس صحت عامۀ کندهار، در جریان این مراسم از ادارۀ ام اس اف، به سبب مهیا کردن سهولت ها برای این منطقه تشکر کرد. وی از این اداره خواست که خدمات خود را در این بخش تا ولسوالی ها نیز گسترش دهد.

بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در افغانستان هر سال حدود بیست هزار تن مبتلا به مریضی توبرکلوز می شوند و به سبب این مریضی، هر سال حدود دوازده هزار تن جان می دهند. مسوولان تنظیم بین المللی داکتران بدون سرحد، تعهد کرد که در آینده فعالیت های خود را به ولسوالی ها نیز گسترش خواهند داد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید