کرزی: ستراتیژی جدید امریکا پیام تداوم جنگ است

0

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که ستراتیژی جدید امریکا، سبب تقابل قدرت‌های بزرگ در افغانستان می‌شود و برای جلوگیری از چنین کاری باید لوی جرگه عنعنوی تدویر شود. آقای کرزی که روز پنجشنبه در برابر خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت، افغانستان خواهان دوستی با کشورهای بزرگ منطقه و جهان است و نمی‌خواهد که این کشور به نقطۀ تقابل تبدیل گردد.

او افزود که  بهترین راه  در شرایط کنونی برای بیرون‌رفت از معضلات، دایرشدن لوی جرگه عنعنوی است و در این مورد با سران حکومت و طالبان تماس گرفته است.

رئیس جمهور پیشین گفت  به رئیس صاحب جمهور چند روز پیش خط نوشتم، با داکتر صاحب عبدالله، یک هفته پیش بسیار با تفصیل نشستیم صحبت کردیم، به تحریک طالبان هم خط نوشته ام در این مورد، برای شان گفته ام که افغانستان از چه حالت می‌گذرد و از آنها خواهش کرده ام که از راه صلح و نشستن با مردم خود ما، در کشور خود ما، کشور ما را به صلح و امنیت برسانند.

آقای کرزی، با اشاره به جنگ‌های افغان‌ها با انگلیس‌ها و روس‌ها، علاوه کرد که از آن جنگ‌ها به جز از افغان‌ها سایر جوانب دخیل منفعت بردند؛ اما آسیب آن تنها به شهروندان افغان رسید. به باور وی، شرایط کنونی نیز افغانستان را به سوی وضعیت ۱۹ و ۲۰ می‌برد. از سوی دیگر او تأکید کرد که گروه طالبان، تروریستی نیست؛ بلکه اعمال شان که سبب کشتار غیرنظامیان و افراد ملکی می‌گردد، عمل دهشت‌افگنی می‌باشد؛ اما آقای کرزی، گروه داعش و القاعده را تروریستی خواند.

همچنان رئیس پیشین افغانستان تأکید کرد که ستراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان پیام صلح نه؛ بلکه پیام تداوم جنگ را به ارمغان آورده و سبب تفرقه منطقوی شده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید