آغاز روند ایجاد انجمن های باغداری در ولایت فراه

0

الیوم مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۹۶ در طی نشستیکه در تالار ریاست زراعت فراه دایر گردید که درآن نمایندگان محترم برنامه ملی باغداری و مالداری زون غرب ، مسئول ولایتی برنامه ملی باغداری ومالداری فراه و مسئولین ریاست زراعت فراه حضور داشتند روند ایجاد انجمن های باغداری را در ولایت فراه آغاز نمودند.

در نشست امروزی نخست پیرامون موضوعات انجمن ها و چگونگی مفاد ایجاد انجمن ها برای باغداران از جانب مسئولین ریاست زراعت و مسئولین برنامه ملی باغداری و مالداری معلومات همه جانبه ارایه گردید که بعداً جهت معرفی رئیس و هئیت مدیره انجمن برای باغداران انگور قریه جات حومه مرکز فراه انتخابات به گونه آزاد صورت گرفت و در ختم چهار نفر به حیث رئیس ، معاون ، منشی و خزانه دار این انجمن از سوی باغداران تعین و انتخاب گردید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید