گِردهمایی باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپُل در شهرکابل

0

ده ها تن از جوانان ولایت سرپل و اعضای انجمن فصل نوین، امروز طی گِردهمایی در پارک شهرنو کابل خواهان رسیدگی دولت به امنیت و مشکلات مردم به این ولسوالی شدند.

این فعالین مدنی میگویند:ولسوالی کوهستانات از دو سال بدین سو بدست طالبان مسلح سقوط کرده که مردم زیر سلطه و شکنجه این گروه زندگی مشقت بار را بسر می برند.

محمد نصیر کشاورز که به نمایندگی جوانان و مردم ولایت سرپل در این گردهمای اشتراک نموده بود گفت”ما امروز بخاطر بلند نمودن صدای حق طلبانه مردم ولسوالی کوهستانات در این جا جمع شده تا به حکومت بگویم، قسمتی از چغرافیای این وطن از دوسال بدین سو از حاکمیت حکومت خارج است و باشندگان کوهستانات زندگی رقت باری را زیر پرچم طالبان مسلح بسر می برند”.

کشاورز افزود: ما از حکومت می خواهیم تا جهت واپس گیری ولسوالی مذکور قبل از فرارسیدن فصل سرما اقدامات جدی عملیاتی را روی دست گیرند.

سپس جلال احمد کاکر مشاور امور سیاسی انجمن فصل نوین، نیز افزود” ولسوای کوهستانات بخشی از خاک افغانستان است که آنجا زن و مرد جوان و طفل حق زندگی نمودن و امنیت را دارند، در ولسوالی مذکور زنده جان زیست می نماید، باید حکومت و حقوق بشر به مشکلات این مردم رسیدگی جدی نمایند و جان و زندگی شان را نجات دهند”.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید