آغاز سومین دوره مکتب نرسینگ و چهارمین دوره قابلگی جامع درنیمروز

0

سومین دوره مکتب نرسینگ و چهارمین دوره قابلگی دوساله برای دختران در نیمروز آغاز گردید.

در این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر ملکی و نظامی، اعضای شورای ولایتی، جامعه مدنی، داکتران و مسوولان ریاست صحت عامه حضور داشتند.

این کورس از سوی موسسه صحی (MRCA) (احیای کورس های طبی برای افغانها) که به عنوان موسسه همکار با ریاست صحت عامه ولایت نیمروز فعالیت دارد، ایجاد شده است.

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز در این مراسم اشتراک داشتٰ گفت: برگزاری کورس های آموزشی و استخدام قابله ها ونرس ها میتواند باعث کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان کمک کند.

والی نیمروز افزود : وظیفه طبابت یک کار با ارزش و دشوار است و محصلین بعد از فراغت برای عرضه خدمات صحی و بدور از تعصب و تبعیض به جامعه خدمت نمایند.

داکتر انس الحق رحیمی رئیس موسسه صحی (MRCA) (احیای کورس های طبی برای افغانها) گفت: کورس آموزش قابلگی و نرسینگ برای ۴۸ تن از دختران ولایت نیمروز طی دوسال آموزش خواهند دید و در آن مهارت های قابلگی و پرستاری توسط اساتید مجرب و متخصص به صورت حرفه ای به شرکت کنندگان تدریس می شود.

وی افزود: این شاگردان از مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز بعد از سپری نمودن امتحان جذب شده و بعد از فراغت یرای ارائه خدمات صحی به ولسوالی های و مناطق دور دست این ولایت فرستاده خواهند شد.

گفتنی است پیش از این در مکتب تعلیمی قابلگی و نرسینگ ولایت نیمروز ۶۶ تن قابله و ۴۸ تن نرس فارغ التحصیل شده و به مراکز صحی مرکز و ولسوالی نیمروز استخدام گردیده اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید