کمبود پزشک زن در کشور

0

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامۀ افغانستان می‌گوید که در چهار ولایت این کشور داکتر زن وجود ندارد. آقای فیروز گفت در نورستان هیچ داکتر نیست، در پکتیکا هیچ وجود ندارد، در زابل وجود ندارد، در ارزگان وجود ندارد. هر پکیج تشویقی را که ما معرفی کردیم تا پرسونل را تشویق کنیم که از ولایات دیگر بروند؛ هنوز هم این کار ما مؤفق نبوده است.

آقای فیروز که در مراسم گشایش رسمی شورای طبی افغانستان صحبت می‌کرد، در مورد آمار دقیق تمام داکتران افغان و نیازمندی عرضه و تقاضا در سکتور صحت اظهار بی‌اطلاعی کرد. محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با انتقاد از روند فعالیت‌های صحی در این کشور گفت که در هر بخشی از این سکتور مشکلات جدی وجود دارد. او گفت که در کشورهای بحران‌زده به شمول افغانستان، هر سکتور دارای مشکلات مختص به خود است.

از سوی دیگر، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان گفت، در حال حاضر ۴۰۰۰ داکتر در این وزارت ثبت است که در چوکات دولت مصروف فعالیت اند. به گفتۀ وی، کمبود کدر مسلکی در سکتور صحت افغانستان وجود دارد؛ به اندازه‌یی که ۴۰ درصد مراکز صحی در این کشور فاقد داکتران و کارمندان صحی زن می‌باشند.

در این حال قرار است که وزارت‌های صحت و تحصیلات عالی، پلان ده ساله را جهت مشخص‌شدن نیاز کدر مسلکی در بخش صحت و آمار دقیق افرادی که در بخش طب تحصیل می‌کنند، روی دست بگیرند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید