آغاز کار جغل ریزی ۴٫۲ کیلومتر سرک در ولایت نیمروز

0

کار جغل ریزی ۴٫۲ کیلو متر سرک در جنوب شهر زرنج آغاز گردید.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز توسعه و انکشاف را در بخش های مختلف ولایت نیمروز ضروری دانسته و بر انکشاف و ساخت وساز بیشتر در این ولایت تاکید ورزیدند.

والی نیمروز با ابراز اینکه اهداف دیرینه مردم با انکشافات و زمینه سازی تطبیق برنامه های توسعه ای بر آورده خواهد شد، از جغل ریزی و اسفالت ۴۱ کیلو متر سرک که از برنامه های ملی راه سازی روستائی میباشد، در داخل و اطراف شهر زرنج توسط ریاست احیا و انکشاف دهات خبر داد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز از مردم این ولا خواستند تا در برنامه های انکشافی با حکومت خویش همکار بوده و در حفظ و مراقبت آنها توجه جدی نمایند.

این در حالیست که کار جغل ریزی ۴٫۲ کیلو متر سرک با عرض ۶٫۵ متر، به مبلغ نزدیک به ۲ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات از سوی شورای انکشافی قریه غازی امان الله با نظارت مستقیم انجینیران ریاست احیا و انکشاف دهات نیمروز در مدت ۶۰ روز تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید