گذاشتن سنگ تهداب ساختمان های قرنطینه حیوانی و نباتی در ولایت نیمروز

0

سنگ تهداب ساختمان های قرنطینه حیوانی و نباتی ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری با حضورداشت انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، تورن جنرال عبدالکریم براهوی وزیرمشاور ریاست جمهوری، غلام دستگیر آزاد والی اسبق نیمروز و یکتن از متنفذین اقوام، اعضای شورای ولایتی، برخی از روسای ادارات ملکی و نظامی و اعضای جامعه مدنی در جوار ریاست گمرک گذاشته شد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز احداث ساختمان های قرنطینه حیوانی و نباتی را گام مهم و ارزنده در راستای شفافیت و تشخیص دهی اموال نباتی و خوراکی دانستند.

والی نیمروز افزود؛ساختمان های قرنطینه حیوانی و نباتی با تجهیزات مکمل و دستگاه های پیشرفته اعمار خواهد شد که توسط دستگاه ها بر اموال نباتی و خوراکی کنترول را ساده و شفاف میسازد.

پروژه ساختمان های قرنطینه حیوانی ونباتی در ساحه ۳ جریب زمین و زیر بنای ۶۰۰ متر مربع ، به مبلغ ۱۳ میلیون افغانی از بودجه بانک جهانی، با همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، توسط (شرکت امید صمیمی) در مدت ۴ ماه تکمیل وبه بهره برداری سپرده خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید