افتتاح آغاز کار کانال قریه حاجی گلزار در ولایت نیمروز

0

کار کانال قریه حاجی گلزار در شهر زرنج با حضور مقامات دولتی و مردم آغاز گردید.

در مراسم آغاز کار کانال قریه حاجی گلزار انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، تورن جنرال عبدالکریم براهوی وزیر مشاور ریاست جمهوری، غلام دستگیر آزاد والی اسبق نیمروز و یکتن از متنفذین اقوام، اعضای شورای ولایتی، جامعه مدنی و برخی از روسای ادارات ملکی و نظامی حضور داشتند.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز افتتاح آغاز کار کانال قریه حاجی گلزار را به مردم نیمروز تبریک گفته اضافه کرد؛ حکومت محلی نیمروز مصمم است تا با ساخت و اعمار سیستم های آب رسانی رشد و توسعه زراعت را بهبود بخشیده و زمینه را به زراعت آسان و بهتر مساعد سازد.

والی نیمروز با ابراز اینکه کانال قریه حاجی گلزار مشکلات زیادی از دهاقین و مردم محل را برطرف خواهد ساخت، از مردم خواست تا در حفظ، نگهداشت و استفاده درست از آب کانال توجه جدی نمایند.

قرار است کانال قریه حاجی گلزار با طول ۷۴۰ متر و عرض ۱٫۸۰ متر به مبلغ نزدیک به ۶ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توسط (شرکت سیستان باستان) در مدت ۴ ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید