وخامت وضعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان

0

دیدبان جهانی حقوق بشر، در نامه یی خطاب به رئیس جمهور افغانستان گفته است که در دو سال اخیر زمینه آموزش دختران در نظام معارف افغانستان رو به وخامت نهاده است. لیزل گرنت‌هولتز رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته است که این سازمان در ماه اکتوبر(ماه آینده) نتایج یافته های خود را درباره وضعیت نظام معارف افغانستان منتشر خواهد کرد.

گفته شده است که این تحقیق بر اساس مصاحبه با ۲۴۹ تن در کابل، کندهار، بلخ و ننگرهار تهیه شده است و اکثر مصاحبه شوندگان دخترانی بوده اند که بخشی و یا تمام فرصت تحصیلی خود را از دست داده اند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که در این راستا با والدین، معلمین، بزرگان محلی، کارمندان مؤسسات، کارشناسان و مسؤلان دولتی در سطح محلی و ملی نیز مصاحبه شده است.

این سازمان حقوق بشری ضمن قدردانی از همکاری مقام های دولتی برای انجام این تحقیق، گفته است که امیدوار است رئیس جمهور و مقام های حکومت افغانستان این گزارش را به عنوان تلاشی برای تقویت اقدامات حکومت برای آموزش دختران مورد ملاحظه قرار دهند.

لیزل گرنت‌هولتز تصریح کرده است که در این گزارش دستاوردهای حکومت افغانستان و همکاران بین المللی اش از سال ۲۰۰۱ تا اکنون، از جمله این که میلیون ها دختر به مکتب رفته اند و ساختارها و استخدام معلمین و امور آموزشی به شکل شگرفی بهبود یافته، برجسته شده است.

این مقام دیدبان جهانی حقوق بشر تاکید کرده است که تلاش های حکومت برای آموزش محیط بنیاد سبب حضور بیشتر دختران در مکاتب و تشویق آنان شده است و در تحقیق واضح شده است که در میان بسیاری از خانواده ها اعتماد به سیستم آموزشی و اطمینان از فراگیری آموزش تمام فرزندان شان از جمله دختران افزایش یافته است و این وضعیت زندگی بسیاری را تغییر داده و درمجموع موجب تقویت کشور شده است.

گرنت‌هولتز در عین حال خاطر نشان کرده است که دیدبان حقوق بشر دریافته است که کمبود جدی بودجه برای آموزش دختران به ویژه بعد از خروج نظامیان خارجی و کاهش کمک ها، دستاوردها در این عرصه را با خطرهای جدی مواجه ساخته است وسبب پس گرد بیشتر این روند در سال های آینده خواهد شد.

پائین بودن شمار دخترانی که به مکاتب می روند و در مواردی کاهش تعداد آنها، تبعیض علیه دخترانی که مکتب می روند، کمبود مکتب و زیربنای ضعیف آموزشی، آموزش محیطی مؤثر اما ناپایدار، ناکامی در فراهم سازی مقرارت در زمینه آموزش اجباری، عقب نشینی منابع کمک کننده بین المللی و ناامنی از جمله خطرهای جدی است که به گفته این سازمان نظام معارف افغانستان با آن مواجه شده است.

رئیس بخش زنان دیدبان جهانی حقوق افزوده است که وی در نظر دارد به زودی در سفر به کابل و دیدار با مقام های حکومت افغانستان، یافته های این گزارش را با آنان مورد بحث وبررسی قرار دهد و راه های برون رفت از این معضل را جستجو کند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید