ایجاد ارگان مشارکت زنان در ادارۀ ارگان‌های محلی

0

مسؤولان ادارۀ ارگان‌های محلی می‌گویند، به هدف تقویت سهم‌گیری زنان در این اداره شبکۀ مشارکت زنان را ایجاد می‌کنند. منیره یوسفزاده، سخنگوی ادارۀ ارگان‌های محلی در نشستی در کابل می‌گوید، مشارکت مردان در ساختار اداری ولایت‌ها بیشتر از زنان است؛ به گونه‎یی که سهم‌گیری زنان در اداره‌های محلی و شوراهای ولایتی تنها ۲۵ درصد است.

به گفتۀ بانو یوسفزاده، یکی از اهداف شبکۀ زنان شناسایی ظرفیت‌های زنان و معرفی آنان به بست‌های کاری عالی و نیمه‌عالی است. سخنگوی ادارۀ ارگان‌های محلی می‌افزاید، ناامنی و سنت‌های ناپسند از موانع جدی در برابر پیشرفت زنان کشور هستند. نیلوفر رحیمی، یک‌تن از شرکت‌کننده‌گان این نشست با استقبال از ایجاد شبکۀ مشارکت زنان از حکومت می‌خواهد، تعهداتی که به زنان داده شده‌‌اند را عملی کند.

شازیه حقجو، از دیگر اشتراک‌ کنندۀ این نشست می‌گوید، سهم زنان در نهادهای حکومتی باید بیشتر شود. مسؤولان ادارۀ ارگان‌های محلی می‌گویند، مشارکت زنان در شوراهای توسعۀ شهری ۵۰ درصد است، در حالی که این میزان در ارگان‌های محلی بسیار کم است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید