درخواست اصلاحات در سکتور امنیتی از جانب فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد

3

تدامیچی یاماموتو فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در شهر نیویارک شام چهارشنبه، گفت که رویدادهای اخیر امنیتی نشان می‌دهند که باید اصلاحات در نهادهای امنیتی افغانستان بی‌درنگ به میان آیند. آقای یماماتو اظهار داشت: رویدادهای اخیر امنیتی در افغانستان نشان دادند که به اصلاحات بی‌درنگ در سکتور امنیتی نیاز است.

در همین حال، نمایندۀ افغانستان از سازمان ملل متحد خواست که کشورهایی را که از هراس‌افگنان پشتیبانی می‌کنند، تحریم کند. محمود صیقل، نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد در خطاب به نماینده‌گان این سازمان گفت: نخست باید روند مبارزۀ جهانی با هراس‌افگنی با تمرکز بیشتر بر دخیل ساختن پاکستان به همکاری صادقانه به روند صلح افغانستان و پایان دادن به نقض حاکمیت ارضی این کشورها تقویت شود؛ دوم، قابلیت‌های دفاعی ما باید بالا برده شوند و سوم حکومت‌داری در افغانستان بهبود یابد. آقای صیقل همچنان با اشاره به اعتراضات اخیر در کابل گفت که زیر پا کردن حق مدنی مردم برای اعتراضات باعث افزایش خشونت‌ها خواهد شد.

اشتراک:

۳ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید