نگرانی‌های روسیه از سرحدات افغانستان

0

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه  به روز «دوشنبه» در سفرش به تاجیکستان گفت، در صورتی که نیاز باشد، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان از پایگاه‌های نظامی‌اش در تاجیکستان استفاده می‌کند. برخی از آگاهان سیاسی به این باوراند که نگرانی‌های روسیه در پیوند به افغانستان و تقویت نیروهای هراس‌افگن در این کشور رو به افزایش است. آنان می‌گویند که حکومت کابل باید نگرانی‌های مسکو را جدی بگیرد.

بصیر رنجبر، آگاه سیاسی در گفت‌وگویی با رسانه ها می‌گوید، افغانستان از گذشته تا کنون در دایرۀ اهداف استراتیژیک روسیه قرار دارد و این کشور نمی‌خواهد افغانستان را از ساحۀ نفوذش بیرون کند. به گفتۀ آقای رنجبر، فعالیت‌های هراس‌افگنانه در افغانستان که با کشورهای آسیای میانه مرز مشترک دارد، در حال افزایش است و مسکو از این بابت نگرانی دارد.

یونس فکور، از دیگر آگاهان سیاسی به این باور است که در کنار هراس‌افگنی، کشورهای رقیب روسیه نیز در افغانستان حضور نظامی دارند که از قبل مایۀ نگرانی مسکو بوده است. به گفتۀ آقای فکور، حکومت کابل باید کشورهایی را که در بحران افغانستان دخیل اند، قناعت دهد که تهدیدی از این کشور متوجه آنان نیست.

روسیه بارها بابت گسترش فعالیت‌های تروریستی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و برای مقابله با این گروه هراس‌افگن باب دوستی را با طالبان باز کرده است. روسیه اخیراً میزبان نشست‌هایی در پیوند به صلح افغانستان نیز بوده که انتقادهایی را به دنبال داشته است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید