اعـــــلان کــاریابــــــی وزارت فواید عامه

3

بست های جدید در وزارت فواید عامه به اعلان گذاشته شد.

به سلسله تنظیم امور و تقرر افراد متخصص، توانا و باتجربه در پست های وزارت فواید عامه ، اینک ۳۳ بست جدید از طریق پروسۀ آزاد به اعلان گذاشته شد.این پروسه درجریان آزمون های شفاف، عادلانه و بدون درنظر داشت هیچ نوع تبعیض و امتیاز دهی تطبیق می شود. افراد واجد شرایط بعد از سپری نمودن چنین یک پروسه شفاف و رقابت آزاد به پست های جدید توظیف می شوند.

واجدین شرایط میتوانند غرض اخذ فورم کاریابی با اسناد تحصیلی و تذکره تابعیت به آمریت استخدام مراجعه نمایند.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید.( http://mopw.gov.af/fa/jobs)

1 2 3

اشتراک:

۳ دیدگاه

  1. همیشه تبلیغ آتیک که می شود مخالف آن عمل مى شود . روز به روز مردم مخالف دولت مى شوند علت آن همین ظلم بى عدالتیست که در تمام ادارات دولتى وجود دارد . چیزیکه گفتیم از تمام آن ثبوت داریم

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com